1770780332.jpg 1770780352.jpg


1770780368.jpg R0012070.jpg R0012073.jpg R0012077.jpg


R0012079.jpg R0012081.jpg R0012091.jpg


R0012095.jpg 有去過、沒去過的年輕人都知道,春吶現場人山人海,最麻煩的事莫過於〝交通〞,但是今年,不用再擔心!因為墾丁出現了一種最酷、最方便、最快速的創意交通方式,「騎機車帶你去聽演唱會」 ... 今年的墾丁春吶,擁擠人潮將不會再是錯過音樂會的原因SYM春吶工作 ... Topic: 女生個人(自拍、寫真

    全站熱搜

    universe77 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()